Forum Jednostka Strzelecka nr 3003 Strona Główna
Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości
Regulamin stopni szczeleckich
To forum jest zablokowane, nie możesz pisać dodawać ani zmieniać na nim czegokolwiek   Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi    Forum Jednostka Strzelecka nr 3003 Strona Główna -> Nasza Jednostka !!!

Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Pompej
AdministratorDołączył: 12 Cze 2006
Posty: 47
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Szewce


PostWysłany: Nie 23:02, 10 Lut 2008    Temat postu: Regulamin stopni szczeleckich

I. Stopnie strzeleckie

1. Stopnie strzeleckie dzielą się na trzy kategorie analogicznie do korpusów osobowych:a/ korpus strzelecki

- Strzelec ZS
- starszy strzelec ZS
- sekcyjny ZS
- drużynowy ZS

b/ korpus instruktorski

- sierżant ZS
- starszy sierżant ZS
- chorąży ZS
- starszy chorąży ZS

c/ korpus inspektorski

- młodszy inspektor ZS
- inspektor ZS
- starszy inspektor ZS

Ponadto istnieje stopień brygadiera,

który może być przyznawany wyłącznie osobom,

które pełniły lub pełnią funkcje Komendanta Głównego ZS "Strzelec" - OSW.II. Tryb mianowania na kolejne stronie strzeleckie.2. Stopnie strzeleckie otrzymuje się w drodze mianowania w zależności od uprawnień przełożonych.

a/ stopień strzelca otrzymują obligatoryjnie członkowie czynni Związku, w dniu złożenia przyrzeczenia strzeleckiego. Prawo mianowania na stopień strzelca mają przełożeni:

- dowódca jednostki strzeleckiej przełożony składającego przyrzeczenie,
- dowódca okręgu strzeleckiego, jeśli przyrzeczenie odbywa się centralnie na jego rozkaz/,

- Komendant Główny lub osoba pełniąca jego obowiązki i jeśli przyrzeczenie odbywa się na jego rozkaz centralnie w Warszawie lub w wyznaczonej jednostce strzeleckiej z pominięciem terminów podanych w rozdz. III pkt. 15 regulaminu organizacyjnego.

- Komendant Główny Związku i dowódcy okręgów strzeleckich organizujący centralnie przyrzeczenia strzeleckie wysyłają poprzez wydział ewidencyjno organizacyjny do jednostek strzeleckich wyciągi z rozkazów zawierające informacje o złożonym przyrzeczeniu.

b/ prawo nadawania kolejnego stopnia, strzeleckiego w korpusie osobowym strzelców mają:

- dowódcy jednostek strzeleckich /dwa razy w roku: 3 maja i 11 listopada,
- dowódcy okręgów strzeleckich w swoich okręgach /dwa razy w roku: 3 maja i 1 listopada,
- Komendant Główny w każdym terminie, jeśli uzna to za stosowne.

Komendant Główny i dowódcy okręgów strzeleckich wysyłają drogą służbową poprzez wydziały ewidencyjno-organizacyjne do jednostek strzeleckich wyciągi z rozkazów i akty nominacji.

c/ prawo nadawania stopni w korpusie osobowym instruktorów mają:

- dowódcy okręgów strzeleckich dwa razy w roku: 3 maja i 11 Listopada,
- Komendant Główny w każdym terminie, jeśli uzna to za stosowne.

Komendant Główny i dowódcy okręgów strzeleckich wysyłają drogą służbową poprzez wydziały ewidencyjno-organizacyjne do jednostek strzeleckich wyciągi z rozkazów i akty nominacji.

d/ prawo nadawania stopni w korpusie osobowym inspektorów ma:

- Komendant Główny i w każdym terminie, jeśli uzna to za stosowne

Komendant Główny wysyła poprzez wydział ewidencyjno-organizacyjny do dowódców okręgów strzeleckich i jednostek strzeleckich wyciągi z rozkazów i akty nominacji.

e/ prawo nadania stopnia brygadiera ZS mają:

- Naczelna Rada Strzelecka podczas obrad,
- Walny Zjazd Delegatów i podczas obrad.

Walny Zjazd Delegatów i Naczelna Rada Strzelecka wysyła poprzez wydział ewidencyjno-organizacyjny komendy głównej drogą służbową do dowódców okręgów strzeleckich i jednostek strzeleckich wyciągi z rozkazów i akty nominacji.

3. Członek czynny Związku może być mianowany na kolejny stopień w odpowiednim korpusie osobowym po spełnieniu następujących warunków

a/ ukończenie obozu szkolenia unitarnego w Wędrzynie - udokumentowane posiadaniem certyfikatu podpisanego przez Komendanta Poligonu Wojskowego i Komendanta Obozu Unitarnego, certyfikaty wydawane od 1998 r.,

b/ zachowanie limitu procentowego stanu ewidencyjnego jednostki organizacyjnej określonego w rozdziale V pkt 8 ppkt a - b niniejszego regulaminu.

c/ zajmowanie stanowiska służbowego uprawniającego do nadania wyższego stopnia zgodnie z rozdz. III pkt 4 - 6 niniejszego regulaminu.

d/ nadejście roku awansowego zgodnie z rozdz. IV pkt 7 ppkt a niniejszego regulaminu.

e/ brak kar dyscyplinarnych /wymienionych w Regulaminie Służby Wewnętrznej rozdz. Vlll "Wyróżnienia i kary" pkt 71 ppkt c - j.

f/ posiadanie wyróżnień /wymienionych w Regulaminie Służby Wewnętrznej rozdz. V III "Wyróżnienia i kary" pkt 69 ppkt b - f.

g/ wystąpienie z wnioskiem awansowym:

na stopnie strzeleckie i z wyłączeniem stopnia strzelca nadawanego obligatoryjnie po złożeniu przyrzeczenia przez bezpośredniego przełożonego strzelca do dowódcy jednostki strzeleckiej, na stopnie instruktorskie prez. dowódcę jednostki strzeleckiej do dowódcy okręgu strzeleckiego, Na stopnie inspektorskie prez. dowódcę okręgu strzeleckiego do Komendanta Głównego. Po spełnieniu w/w wymogów wniosek awansowy z kserokopią karty kar i karty wyróżnień należy przesyłać drogą służbową w danym roku awansowym do dnia31 marca. Wnioski, które zostaną złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do wnioskodawcy.
III Struktura etatowa jednostek organizacyjnych


4. Struktura etatowa jednostki strzeleckiej.
Niżej wymienieni funkcyjni mogą awansować w strukturze etatowej jednostki strzeleckiej do stopni:

a/ dowódca jednostki strzeleckiej do stopnia ml. inspektora ZS

b/ z-ca dowódcy ds. szkolenia do stopnia st. chorążego ZS

c/ z-ca dowódcy ds. logistyki do stopnia st. chorążego ZS

d/ pisarz jednostki strzeleckiej do stopnia st. sierżanta ZS

e/ dowódcy kompanii do stopnia chorążego ZS

f/ dowódcy plutonów do stopnia st. sierżanta ZS gł. dowódcy drużyn do stopnia drużynowego ZS

h/ strzelcy do stopnia st. strzelca ZS

5. Struktura etatowa dowództwa okręgu strzeleckiego.

Niżej wymienieni funkcyjni mogą awansować w strukturze etatowej dowództwa okręgu strzeleckiego:

a/ dowódca okręgu strzeleckiego do stopnia st. inspektora ZS

b/ z-ca dowódcy okręgu strzeleckiego - szef sztabu do stopnia inspektora ZS

c/ z-ca dowódcy okręgu strzeleckiego - szef wydziału szkolenia do stopnia inspektora ZS

d/ z-ca dowódcy okręgu strzeleckiego - szef wydziału logistyki do stopnia inspektora ZS

e/ szef wydziału ewidencyjno-organizacyjnego do stopnia ml. inspektora ZS

6. Struktura etatowa Komendy Głównej ZS "Strzelec" OSW.

Niżej wymienieni funkcyjni mogą awansować w strukturze etatowej Komendy Głównej do stopnia:

a/ komendant główny do stopnia brygadiera ZS

b/ z-ca komendanta głównego - szef sztabu do stopnia st. inspektora ZS

c/ z-ca komendanta głównego - szef wydziału szkolenia do stopnia st. inspektora ZS

- szef sekcji szkolenia do stopnia inspektora ZS
- szef sekcji kulturalno-oświatowej do stopnia inspektora ZS

d/ z-ca komendanta głównego - szef wydziału logistyki

- do stopnia st. inspektora ZS
- szef sekcji żywnościowej do stopnia mł. inspektora ZS
- szef sekcji samochodowej do stopnia mł. inspektora ZS
- szef sekcji uzbrojenia do stopnia mł. inspektora ZS
- szef sekcji informatyki do stopnia mł. inspektora ZS
- szef sekcji materiałowej do stopnia ml. inspektora ZS
- szef sekcji finansowej do stopnia ml. inspektora ZS

- szef kancelarii do stopnia mł. inspektora ZS
- szef informacji i propagandy do stopnia mł. inspektora ZS

Stopnie strzeleckie niezgodne z nową strukturą etatową nadane do 31 grudnia 1998 r. nie podlegają zmianom.

Od dnia 01 stycznia 1999 r. wszyscy członkowie czynni będąc wyznaczani na stanowiska funkcyjne zgodnie z nową strukturą etatową ZS "Strzelec" - OS W.

IV. Okres oczekiwania awansowego.7. Okres oczekiwania awansowego dla niżej wymienionych stopni wynosi:

a/ strzelec ZS obligatoryjnie po złożeniu przypieczenia

b/ starszy strzelec ZS 1 rok

c/ sekcyjny ZS 1 rok

d/ drużynowy ZS 1 rok

e/ sierżant ZS 2 lata

f/ starszy sierżant ZS 1 rok

g/ chorąży ZS 2 lata

h/ starszy chorąży ZS 1 rok

i/ młodszy inspektor ZS 3 lata

j/ inspektor ZS 2 lata

k/ starszy inspektor ZS 2 lata

l/ brygadier ZS bez okresu oczekiwania

Zgodnie z rozdz. II pkt 2 ppkt b c, d niniejszego regulaminu Komendant Główny kierując się potrzebami kadrowymi Związku ma prawo mianowania na kolejny stopień w każdym korpusie osobowym z pominięciem okresu oczekiwania.
V. Struktura procentowa nadawanych stopni w jednostce strzeleckiej

8. Aby zapewnić sprawność organizacyjną jednostki strzeleckiej i zapobiec przerostom kadrowym wprowadza się limit nadawanych stopni strzeleckich. tj.a/ jednostka strzelecka licząca 100 osób + 1 dowódca


60% strzelec ZS 60 osób
20% st. strzelec ZS 20 osób
5% sekcyjny ZS 5 osób
5% drużynowy ZS 5 osób
4% sierżant ZS 4 osoby
2% st. sier2. ZS 2 osoby
2% chorą2y ZS 2 osoby
2% st. chorąży ZS 2 osoby
100% 100 osób

b/ jednostka strzelecka licząca 20 osób + 1 dowódca

60% strzelec ZS 12 osób
20% st. strzelec ZS 4 osoby
5% sekcyjny ZS 1 osoba
5% drużynowy ZS 1 osoba
5% sierżant ZS lub st.sierz. ZS 1 osoba
5% chorąży ZS lub st. chorąży ZS 1 osoba
100 % 20 osób

VI. Postanowienia końcowe.

9. Żołnierze zawodowi, policjanci, strażacy zawodowi oraz inne osoby posiadające uprawnienia i wiedzę przydatne dla ZS "Strzelec" - OSW stają się na własna prośbę za zgodą Komendy Głównej członkami czynnymi Związku na ogólnie przyjętych zasadach.

10. Komendant Główny biorąc pod uwagę potrzeby kadrowe ma prawo wyznaczyć w/w na stanowiska służbowe i nadać im stopnie ZS zgodnie ze strukturą etatową Związku.


Post został pochwalony 1 raz

Ostatnio zmieniony przez Pompej dnia Nie 23:06, 10 Lut 2008, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   

To forum jest zablokowane, nie możesz pisać dodawać ani zmieniać na nim czegokolwiek   Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)

 
fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
|| Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group || Designed by Port-All.Com ||
Regulamin